KOMPETENCER

Private


Tegnestuen har stor erfaring indenfor ombygning, tilbygning og renovering af villaer, lejligheder og sommerhuse. Med udgangspunkt i jeres ønsker arbejdes med stor respekt for det eksisterende samt omhu for detaljen.


 • Idé- og konceptudvikling
 • udarbejdelse af designlinje - materialepalette, farveholdning mm.
 • Skitseprojekt - plantegning, opstalter og visualisering af idé
 • interiørdesign - køkken, bad samt specialbyggede møbler
 • Eksteriør - terrasser mm.
 • Myndighedstegninger
 • Belysning
 • Overlevering af tegninger til tekniske rådgivere eller håndværkere 

Erhverv

Tegnestuen har erfaring med optimering af kontormiljøer med en bedre rumlig organisering og varmere materialer. Der har i projekterne både været fokus på optimale arbejdspladser, at tilbyde forskelligartede mødelokaler - såvel til hurtige uformelle møder som til direktionmøder, samt indretning af loungeområder til fredagsbar, golf- og fittnessområder mv., som alt sammen bidrager til et godt arbejdsmiljø og giver firmaerne ekstra tiltrækningskraft


 • Rum- og organisationsanalyse. Hvordan placeresvirksomhedens enheder mest hensigtsmæssigt i lyset af aktiviteter og samarbejdsrelationer
 • Idé- og konceptudvikling
 • Udarbejdelse af designlinje - materialepalette, farveholdning mm.
 • Skitseprojekt - plantegning, opstalter og visualisering af idé
 • målsat plantegning samt beskrivelse af udførsel
 • Interiørdesign - specialbyggede møbler/elementer
 • Bestillingslister

Retail


Med knap 20 års erfaring indenfor retaildesign har tegnestuen indgående kendskab til branchen. Har haft fornøjelsen af både at arbejde med selvstændige erhvervsdrivende med et enkeltstående projekt og internationale kædeorganisationer. 


 • Idé- og konceptudvikling
 • Udarbejdelse af designlinje - materialepalette, farveholdning mm.
 • Skitseprojekt - plantegning, opstalter og visualisering af idé
 • Tekniske tegninger
 • Interiørdesign - specialtegnede elementer.
 • Godkendelse af prototyper
 • Belysning
 • Messestande


Proces


Uanset om opgaven er stor eller lille, i privat eller erhvervsmæssig regi, vil processen i store træk forløbe som beskrevet nedenfor. Der vil naturligvis ske tilpasning i forhold til det aktuelle projekt - ud fra hvad vi bliver enige om.


Første step

Først mødes vi til en samtale, hvor I uddyber hvilke behov og ønsker I  har brug for hjælp til. På mødet er det vigtigt, at jeg får en plantegning med mål, også gerne snit og opstalter, der kan arbejdes videre ud fra.


Andet step

Efterfølgende udarbejder jeg et ideoplæg med skitse, illustrerende billeder og tekst, som beskriver mit løsningsforslag.

Ideoplægget tager udgangspunkt i de behov og ønsker, som vi i fællesskab er kommet frem til på vores møde.


Tredje step

Efter denne proces mødes vi 2. gang.  Her gennemgår vi projektet sammen, og du/I får en materialet med hjem digitalt - ideforslag, plantegning osv. Evt tilrettelser af ideforslaget aftales på mødet, og det klarlægges om der er behov for mere detaljerede tegninger - eksempelvis myndighedstegninger, optegning og målsætning af specialelementer osv. Der aftales samtidig en ny tidsramme for disse tegninger.


Fjerde step

Evt. rettelser til skitseoplægget laves umiddelbart efter mødet, hvorefter I modtager de tilrettede tegninger, der danner grundlag for den videre bearbejdning af projektet, såfremt dette ønskes. 


Femte step

Vi gennemgår de afsluttende tegninger. 


Derefter er det blot at gå igang med arbejdet i den rækkefølge og det tempo I ønsker.